1) www.ineffa.com sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere yalnızca İneffa ‘ya ait olup, İneffa’nın tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların İneffa’nın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Sitenin sayfalarının yazıcı çıktıları, kişisel kullanım amacıyla temin edilebilir.

2) İneffa, web sitesi’nde yer alan İneffa marka aydınlatma ürünlerinin bilgi, resim, standart, opsiyonel, açıklama, haberler ile tavsiye edilen satış fiyatlarının sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ve işbu bilgilerin web sitesinin son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgiler olduğunu, bu fiyatların bir satış teklifi oluşturmadığını, site içeriğinde belirtilen bilgilerin herhangi garanti ve/veya taahhüt oluşturmadığını beyan eder. Site ziyaretçisi, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek İneffa’dan hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. İneffa, site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal etme hakkına sahiptir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site ziyaretçisine ait olup güncel bilgilerin temini için 0 212 670 07 87 numaralı telefondan ve info@ineffa.com mail adresinden İneffa ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

3) Ziyaretçi, web sitesine erişim sağladığında, web sitesi içeriğinde yer alan iletişim bölümündeki “iletişim formu” aracılığıyla İneffa tarafından talep edilen bilgiyi temin etmesi halinde, İneffa doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının kişisel bilgilerini toplayabilir. İneffa sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi kabul eder. İneffa, bu bilgileri, formu dolduran ziyaretçilerin taleplerine cevap vermek, İneffa ürünleri hakkında ziyaretçileri bilgilendirmek ve ziyaretçilere ulaşmak amacıyla kullanılacaktır.

4) “Web sitesi kullanım şartları”, İneffa’nın ziyaretçilerine sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. İneffa web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her ziyaretçi ‘Kullanım Şartları’nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

5) İneffa, ile site ziyaretçileri arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, İneffa’nın elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasında vuku bulacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.